بامیه با نام علمی Hibiscus esculentus گیاهی است گل‌دار از خانواده پنیرکیان که گیاهی یک ساله می باشد و ساق آن علفی است و به تدریج چوبی می شود، زادگاهش آسیا یا آفریقاست. مصری‌ها در قرن ۱۲ یا ۱۳ میلادی این گیاه را می‌کاشته‌اند.

آموزش کاشت بذر بامیه سبز:

بامیه را به صورت مستقیم در زمین اصلی می کارند و نشاء کاری آن رایج نیست.

بامیه معمولاً در تمامی خاک ها عمل می آید ولی اگر خاک ضعیفی دارید میتوانید از کودهای دامی استفاده کنید.

ولی بهتر است برای بهتر نتیجه گرفتن از بستر های کشت آماده همانند پیت ماس و کوکوپیت استفاده کنید.

ابتدا بذر ها را به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در آب خیس کنید این عمل کمک زیادی به جوانه زدن  می کند.

بامیه را هم داخل گلدان و هم زمین می توان کاشت، در هر گلدان یک گیاه کافی است.

برای کاشت در زمین فاصله ی بین بوته ها  را  ۳۰ تا ۹۰ سانتی متر در نظر بگیرید.

بذر ها را بعد از خیس کردن در عمق ۱ تا ۱٫۵ سانتی متری بکارید و روی آن خاک نرم بریزید.

در هر گود بهتر است بیش از یک عدد بذر قرار دهید جوانه زنی بامیه به راحتی انجام نمی گیرد لذا قرار دادن تعداد ۲ یا ۳ عدد بذر در هر گود احتمال داشتن گیاه بامیه را بالا می برد.

بعد ار رشد بذر ها و چهار برگه شدن گیاه، گیاهانی که ضعیف تر است را حذف کنید و بوته های قوی تر را نگه دارید.

 

بامیه با نام علمی Hibiscus esculentus گیاهی است گل‌دار از خانواده پنیرکیان که گیاهی یک ساله می باشد و ساق آن علفی است و به تدریج چوبی می شود، زادگاهش آسیا یا آفریقاست. مصری‌ها در قرن ۱۲ یا ۱۳ میلادی این گیاه را می‌کاشته‌اند.

آموزش کاشت بذر بامیه سبز:

بامیه را به صورت مستقیم در زمین اصلی می کارند و نشاء کاری آن رایج نیست.

بامیه معمولاً در تمامی خاک ها عمل می آید ولی اگر خاک ضعیفی دارید میتوانید از کودهای دامی استفاده کنید.

ولی بهتر است برای بهتر نتیجه گرفتن از بستر های کشت آماده همانند پیت ماس و کوکوپیت استفاده کنید.

ابتدا بذر ها را به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در آب خیس کنید این عمل کمک زیادی به جوانه زدن  می کند.

بامیه را هم داخل گلدان و هم زمین می توان کاشت، در هر گلدان یک گیاه کافی است.

برای کاشت در زمین فاصله ی بین بوته ها  را  ۳۰ تا ۹۰ سانتی متر در نظر بگیرید.

بذر ها را بعد از خیس کردن در عمق ۱ تا ۱٫۵ سانتی متری بکارید و روی آن خاک نرم بریزید.

در هر گود بهتر است بیش از یک عدد بذر قرار دهید جوانه زنی بامیه به راحتی انجام نمی گیرد لذا قرار دادن تعداد ۲ یا ۳ عدد بذر در هر گود احتمال داشتن گیاه بامیه را بالا می برد.

بعد ار رشد بذر ها و چهار برگه شدن گیاه، گیاهانی که ضعیف تر است را حذف کنید و بوته های قوی تر را نگه دارید.